ל'פדגוגיה - תורת האדם'  
ל'ממידע לידע - מאמרים' 
כללי חינוך
עשרים ושבע עצמות
שלושים וחמישה שרירים,
קרוב לאלפים תאי עצבים
יש בכל כרית של אצבעותינו החמש.
הרי זה די והותר,
כדי לכתוב את "מיין קמפף"
או את "פו הדוב".

                            ויסלבה שימבורסקה